Welke diensten bieden Metsjing en Lekker aan Kant aan?


Van harte welkom op de website van METSJING / Lekker aan Kant. Deze site is bedoeld om u op de hoogte te brengen van de mogelijkheden die Désirée van der Linden u te bieden heeft na 40 jaar ervaring in "de zorg"!

Een stukje geschiedenis.

De afgelopen jaren, na de invoering van de WMO (Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning) is er veel veranderd in het zorglandschap in Nederland. De verantwoordelijkheid van goede, passende zorg ligt nu bij de gemeente waar u woont, en niet meer vanuit “Den Haag”. METSJING is een uitstekend ingevoerde vraagbaak, adviesinstantie, organisatiedeskundige en hulpverlener op dit terrein. Instellingen, zorgvragers, gemeenten en anderen worden op maat bijgestaan. Ik, Désirée van der Linden ben de spil van METSJING en ik heb ruim 40 jaar ervaring in verschillende zorgvelden. Zo heb ik ervaring in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, lichamelijke beperking, NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel), Autisme en Dementie. Daarnaast heb ik mij gespecialiseerd in de samenwerking tussen professionals, mantelzorgers en vrijwilligers. Ook is inclusie een onderdeel van mijn werk.

Een nieuw aanbod sinds zomer 2017 van METSJING is die van Professional Organizer, in de volksmond ook wel "Opruimcoach" genoemd. In April 2017 heb ik de opleiding tot  Professional Organizer gevolgd. http://www.dehuishoudcoach.nl
Naast dat ik altijd al hield van het leven in een opgeruimd huis, wil ik deze kennis en vaardigheden inzetten voor mijn cliënten. 
Heeft u het gevoel te verdrinken in spullen, administratie, of moeite met het goed onderhouden van een huishouden? Dan ben ik beschikbaar voor raad én daad. Als u het gevoel heeft dat het GENOEG is, is Lekker aan Kant beschikbaar om naar uw wens orde te scheppen in de chaos. Kijk onder Lekker aan Kant  wat daarvan de mogelijkheden zijn.

Natuurlijk is het mogelijk om een persoonlijk traject af te spreken waarin verschillende onderdelen van de hulpverlening van METSJING / Lekker aan Kant met elkaar te combineren zijn.