Van harte welkom op de website van METSJING. Deze site is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen van METSJING en haar dienstverlening en wat deze u te bieden heeft.

Op het gebied van zorg vinden in Nederland grote veranderingen plaats die in 2015 hun beslag gaan krijgen. METSJING is een uitstekend ingevoerde vraagbaak, adviesinstantie, organisatiedeskundige en hulpverlener op dit terrein. Instellingen, zorgvragers, gemeenten en anderen worden op maat bijgestaan. Désirée van der Linden is de spil van METSJING. Zij heeft ruim 30 jaar ervaring in dit werkveld. 


Metsjing beweegt zich op de scheidslijnen van Proffesionele zorgverleners, Mantelzorgers en Vrijwilligers.
Deze partijen moeten met elkaar op een effectieve wijze kunnen communiceren in het belang van de zorgvrager. 

Metsjing wil hierin stimulerende aanwezig zijn.

De werkervaringen van Désirée hebben in de beginjaren voor haar loopbaan gelegen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Na een aantal jaren hebben die zich verlegd naar mensen met een lichamelijke beperking, met name de groep met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). 
Ook heeft zij persoonlijke ervaring als Mantelzorger van een van haar ouders met geheugenproblematiek. Dit alles maakt dat zij de aangewezen persoon is in dienstverlening die zich begeeft op het snijvlak van Vrijwilligersbeleid, Mantelzorgondersteuning en werken met proffesionele zorgverleners. 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u METSJING bereiken via het contactformulier of via de telefoon.