Mantelzorgondersteuning

'Dat doe je toch gewoon'

Veel mensen zijn Mantelzorger zonder dit te weten. Maar dat zorgen voor elkaar niet gewoon is, wordt duidelijk als het gemis daaraan ontstaat, of als de Mantelzorger door welke reden dan ook wegvalt. Er bestaat een definitie voor Mantelzorger:
Mantelzorgers voeren hun hulp aan familielid, partner of vrienden uit, omdat zij zich betrokken voelen, zorg willen dragen uit vanzelfsprekendheid, of gewoon omdat het wordt verwacht. Dat neemt niet weg dat het zwaar kan zijn. Door een stapeling van taken kan de Mantelzorger 'overvraagd' worden. De combinatie van werk, gezin en zorgtaken kan soms (te) veel van het sociale netwerk vragen. Het is belangrijk dat de Mantelzorger zijn grenzen aan blijft geven, en hulp inroept van andere familieleden en betrokkenen of van professionele zorgverleners. Zo kan er een situatie om een zorgvraag gecreëerd worden die voor ieder wenselijk en haalbaar is en blijft.
Wat kan METSJING betekenen:

  • METSJING kan ingehuurd worden om een (vastgelopen) mantelzorgsituatie te analyseren en samen  met de  zorgvrager, en al dan niet diens sociale omgeving, de situatie door te lichten.

 

  • Het sociale netwerk van de zorgvrager wordt in kaart gebracht, waarbij de meest passende communicatiemiddelen in  het leven worden geroepen.

 

  • METSJING kan gevraagd worden aanwezig te zijn als ondersteuner bij het zogenaamde 'keukentafelgesprek' met de WMO consulent van de gemeente waar de zorgvrager woont. Er wordt er ook goed gekeken wat een zorgvrager zelf nog kan doen, of wat door 'voorliggende voorzieningen opgelost kunnen worden.
(Voorliggende voorzieningen zijn bv tafeltje-dek-je, als men zelf niet meer kan koken. Ook een bestelservice voor boodschappen is een voorliggende voorziening.)

Wanneer gewenst zal METSJING nadien de situatie blijven volgen.
Dit kan verlichting geven aan mensen die bijvoorbeeld verspreid wonen door het land, onregelmatige werktijden hebben, of welke persoonlijke reden dan ook.

Ook kunnen de functies uit het pakket van Lekker aan Kant  ingezet worden ter ondersteuning van de mantelzorger, en zelfs aangevraagd worden bij de WMO van uw gemeente.